Senna

Senna is met pensioen.

Kain's Golden Pei Tiberius
Kiara sharpei

Er heeft een dekking plaatsgevonden! Kain's Golden Pei Tiberius en Kaira